Modell

Christopher Sigmond har utvecklat en kraftfull holistisk modell som är baserad på olika sätt att relatera till verkligheten:


Intellektuellt – Tankar – Filosofi – Strukturer Intuition

Emotionellt – Känslor – Kreativitet – Kommunikation → Hjärta

Fysiskt – Kropp – Rörelse – Ledarskap → Magkänsla

Socialt – Socialt – Samskapande – Relationer → Synkronicitet


Hos de flesta människor dominerar en eller två av dessa sidor, men i vissa fall är de mer balanserade. Den som jobbar med SiriusSounds kan förvänta sig att bli speglad på många olika plan.


Som människor är vi hela varelser där alla dessa delar är viktiga. Att etablera en harmoni mellan dem är en förutsättning för att uppnå och balansera högre nivåer av medvetande.