Modell

Beroende på var du är, så kan vi starta utforskandet från olika håll.
Jag utgår från fyra huvudsakliga sätt att relatera till världen:


Intellektuellt – Tankar – Filosofi – Strukturer Intuition

Emotionellt – Känslor – Kreativitet – Kommunikation → Hjärta

Fysiskt – Kropp – Rörelse – Ledarskap → Magkänsla

Socialt – Socialt – Samskapande – Relationer → Synkronicitet


Hos de flesta människor dominerar en eller två av dessa sidor, men i vissa fall är de mer balanserade. Genom att jag själv har jobbat väldigt mycket med alla fyra av dessa aspekter, kan du förvänta dig att bli speglad på många olika plan.


Som människor är vi hela varelser där alla dessa delar är viktiga. Att etablera en harmoni mellan dem är en viktig förutsättning för att bibehålla och balansera högre nivåer av medvetande.