Tjänster

Organisationsfilosofi för mogna ledare

SiriusSounds erbjuder exklusiva tjänster som har kraft att förverkliga ledare och organisationer inifrån och ut.

Förutom det koginitiva perspektivet, så inkluderar vi de emotionella, fysiska, relationella och existentialla dimensionerna, enligt vår modell.

Vi kallar detta organisationsfilosofi.


Ledarskapsträning med djup

Vi vänder oss till dig som redan har gått några ledarskapsutbildningar och har jobbat med en coach.

Du vet redan att inre arbete kan vara väldigt utmanande, men att stora belöningar väntar den som är beredd att arbeta.

Vi hjälper dig att se nya sidor av dig själv som du får stöd att integrera så att du kan bli en mer hel, empatisk och välfungerande ledare


Holistisk organisationsutveckling

Operativt och strategiskt arbete i all ära, men den som verkligen vill lyckas nu och i framtiden behöver omfamna den filosofiska nivån.

Det handlar om att göra begrepp som mission, vision, värdeord, hållbarhetsarbete till personliga angelägenheter,
så att syftet med verksamheten blir levande och tydligt för alla intressenter, vare sig de är medarbetare, ledare, styrelse eller ägare.


Avancerad kommunikation

Bra kommunikation är tydlig och ger värdefull information.

Vi har känsla för detta, vare sig det är skriftligt, muntligt, visuellt, emotionellt eller genom kroppsspråk.

Det finns också en "hemlig" ingrediens till kommunikation som är guld värd och den lär vi gärna ut.


Empatisk samverkan

Vi hjälper er att se och höra varandra så att kommunikation blir möjlig.

Vi vägleder er till att känna psykolgoiskt trygghet, så att ni vågar vara personliga och tillgängliga.

Vi ger er förutsättningar att släppa prestige och kontroll, så att samverkan kan uppstå.


Existentiell hållbarhet

Det talas väldigt mycket om hållbarhet nuförtiden, vilket till största delen verkar handla om att lösa problem "där ute" i världen.

Men de verkliga problemen är inte "där ute" utan "här inne", eftersom den yttre världen är en manifestation av vilka vi är.

Allt som SiriusSounds gör syftar på ett eller annat sätt till en mer harmonisk kontakt mellan det inre och det yttre – detta är existentiell hållbarhet.
Mental hälsa

Närmre hälften av alla sjukskrivningar beror idag på mental ohälsa, framför allt stressrelaterat.

Detta är ett stort problem för båda organisationer och individer av många olika anledningar.
Vi erbjuder olika sätt för att vända detta och samtidigt hitta lugn, fokus, välbefinnande, gemenskap och motivation.


Mindfulness på jobbet

Grundkurs i medveten närvaro (mindfulness).

En till en och en halv timme i veckan på ert kontor.

Innehåll: Teori, meditation och reflektion.


Samtalspromenader under lunchen

Vi varvar filosofiska frågeställningar med egna reflektioner i tysntad, vilket hjälper oss att komma tillbaka till oss själva.

Rörelsen hjälper till att lugna ner nervsystemet samtidigt som vi övar på att hitta fokus i stillheten.

Promenaderna sker i så naturnära miljö som möjligt helt utan telefoner eller annan elektronik.

Kan genomföras enskilt eller i mindre grupper.


Endagsretreat

En heldag för att komma ned i varv och ladda batterierna.

En kombination av teori, praktiska övningar, reflektioner, god mat och promenader i vacker natur.

Denna dag lägger vi undan telefoner, datorer och liknande.

En artikel om naturens välgörande inverkan på mental kapacitet, minne, kreativitet med mera:
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2023/nov/27/the-nature-cure-how-time-outdoors-transforms-our-memory-imagination-and-logic


Kommande tillfällen


* 29 februari för danska ledare (på danska) – maila för mer information!

Anmäl genom att klicka här.


* Någon gång i slutet av mars/början av april för svenska ledare (på svenska) – maila för mer information!