Tjänster för individer

Vad väntar bortom yttre framgång?

Hur vore det med någon som verkligen förstår dig?

När känner du dig helt accepterad för den du är?


Där satt den!

– Och nu...?


Du har gjort en hel del imponerande saker.

Utifrån samhällets perspektiv är du en mycket framgångsrik person.


Men du har insett att livet handlar om mer än yttre bekräftelse...


Att komma till den här sidan – just nu – kan bli det första steget på din väg mot att finna ditt sanna syfte och verklig lycka i livet.


*


Detta är en exklusiv tjänst som har kraft att förändra ditt liv inifrån och ut.

Jag kommer att stötta dig hela vägen.


Om du är modig nog...


1


Det första steget är ett inledande möte för att känna in om det uppstår resonans mellan oss och vi vill jobba med varandra.

Detta möte erbjuds utan kostnad.


Klicka här för att boka ett första, kostnadsfritt möte med mig!


2


Ifall vi båda vill fortsätta, så bokar vi 3-5 utforskande möten, som typiskt pågår under 2-3 timmar.

Under dessa möten börjar vi lära känna varandra, bygger tillit och hittar dörrar till din inre värld.

Helst träffas vi fysiskt, gärna utomhus, men i vissa fall går det även att genomföra en del av mötena online.

Själv är jag baserad i södra Sverige, så därför kan det bli aktuellt med resor för dig eller mig.

Jag älskar att resa – hur är det med dig?


Klicka här för att boka ett första, kostnadsfritt möte med mig!


3


Om de utforskande mötena väcker ett intresse för att gå djupare med den inre resan, så skräddarsyr vi ett program för dig.


Klicka här för att boka ett första, kostnadsfritt möte med mig!

Tjänster för organisationer

Vad är verksamhetens syfte – bortom att tjäna pengar?

Vilka värderingar genomsyrar hela verksamheten?

Hur mycket tillit och psykologisk trygghet finns det egentligen i organisationen?


Operativt och strategiskt arbete i all ära...

– Morgondagens vinnare behöver gå djupare!


De flesta organisationer har idag både mission och vision och värdeord och visselblåsartjänster och CR och hållbarhetsarbete och så vidare och så vidare...

– men det är långt ifrån alla som verkligen lever dessa – varje dag.


 En organisation som saknar syfte...

 En organisation som inte lever sin värderingar...

En organisation där det saknas psykologisk trygghet...

– ja, ingen av dessa kommer att kunna attrahera de bästa medarbetarna eller nå sin fulla potential.


Genom att gå djupare med dessa frågor så skapas förutsättningar för en kraftfull och hållbar organisation med engagerade medarbetare!


*


Detta är en exklusiv tjänst som har kraft att förändra din organisation inifrån och ut.

Jag kommer att stötta er hela vägen.


Om ni är redo att bli morgondagens vinnare...


1


Det första steget är ett inledande möte för att känna in om det uppstår resonans mellan oss och vi vill jobba med varandra.

Detta möte erbjuds utan kostnad.


Klicka här för att boka ett första, kostnadsfritt möte med mig!


2


Ifall vi båda vill fortsätta, så kommer vi överens om ett upplägg som passar just din organisation.

Sannolikt inleder vi med ca 3 utforskande möten med dig som ledare för organisationen. Dessa möten pågår typiskt under 2-3 timmar.

Under dessa möten börjar vi lära känna varandra, bygger tillit och identifierar de aktuella kärnfrågorna i din organisation.

Helst träffas vi fysiskt, kanske utomhus, men i vissa fall går det även att genomföra en del av mötena online.

Själv är jag baserad i södra Sverige, så därför kan det bli aktuellt med resor för dig eller mig.


3


Utifrån det som vi upptäcker under de utforskande mötena, så skräddarsyr vi ett program för din organisation.